Wat is bekkenfysiotherapie?

Fysiotherapie voor bekkenklachten en bekkenbodemproblemen zoals:


Bekkenfysiotherapie maakt tegenwoordig ook deel uit van de multidisciplinaire begeleiding bij operaties in het buik- en bekkengebied. Disfunctioneren wil zeggen 'niet werken zoals het hoort te werken'. Dit kan met betrekking tot de bekkenbodem betekenen dat het gaat om een tekort aan spierkracht, een onvoldoende bestuurbaarheid van de bekkenbodemspieren of een teveel aan spierspanning in de bekkenbodem.Als de bodem te strak staat...

Het functioneren van de bekkenbodemspieren van invloed is op het functioneren van blaas, endeldarm en ook op seksuele functies, kan een en ander kan leiden tot verschillende klachten. De bekkenbodem ligt als een hangmatje van dunne spierlagen onderin het bekken. Te zwakke bekkenbodemspieren kunnen leiden tot klachten, maar te gespannen of te actieve bekkenbodemspieren ook. Een overactieve bekkenbodem kan leiden tot de volgende klachten:Een combinatie van deze klachten kan ook voorkomen. Een gespecialiseerde bekkenfysiotherapeut kan behulpzaam zijn bij het leren herkennen van en omgaan met deze te hoge spierspanning, die vaak samengaat met een verhoogde spierspanning in andere delen van het lichaam. Er zal aandacht worden besteed aan het op gezonde wijze ledigen van blaas en darmen, zonder onnodige spierspanning of persgedrag. Daarnaast kan aandacht besteed worden aan de rol van de bekkenbodem tijdens seksuele activiteiten. Een keus zal gemaakt worden aan de hand van de specifieke klachten van de patiënt en altijd in overleg met de patiënt. Bekkenfysiotherapie is MAATWERK.

Privacy Policy